Skip to content Skip to footer

Wilt u uw woningportefeuille verkopen Utrecht? Onroerend goed is meestal een investering op lange termijn. De beslissing om een vastgoedbelegging te verkopen kan anders zijn dan wanneer u uw eigen woning verkoopt, vooral als het gaat om meerwaarde en andere financiële en/of fiscale gevolgen. Vaak zijn persoonlijke beslissingen en omstandigheden van invloed wanneer u nadenkt over een woningportefeuille verkopen Utrecht. Redenen zijn meestal uniek, maar er zijn ook vergelijkbare redenen om een vastgoedbelegging te verkopen.

Woningportefeuille verkopen Utrecht

Waarom uw woningportefeuille verkopen Utrecht?

Er zijn veel redenen die het verkopen van een vastgoedportefeuille zinvol maken en rechtvaardigen. De meest voorkomende reden is de wens om het opgebouwde eigen vermogen te liquideren. Misschien gaat u binnenkort met pensioen en wilt u na jaren genieten van het kapitaal dat in bakstenen vastzit. Of misschien wilt u de vastgoedsector verlaten en andere investeringsgebieden onderzoeken. Andere redenen die eigenaren van verhuurvastgoed noemen bij verkoop:

• Sommige verhuurders willen niet langer de stress van het beheer van huurwoningen hebben;
• De hypotheek en/of financiering eindigt, waardoor het logischer is om te liquideren in plaats van herfinancieren;
• In bepaalde gevallen is het inkomensrendement te laag;
• Veel verhuurders liquideren hun portefeuille om toekomstige vermogensbelasting verplichtingen te verminderen;
• Toenemende inflatie en stijgende rentetarieven leiden tot cashflowproblemen;
• Uitzetten van huurders is door huurbescherming ingewikkeld;
• Er komen renovatiewerkzaamheden aan waar de verhuurder geen tijd of zin in heeft;

Vastgoedportefeuille verkopen opties

Er zijn verschillende manieren om een vastgoedportfolio te verkopen. Alhoewel het inschakelen van een verkoopmakelaar een optie is, heeft een makelaar in de regel weinig ervaring met woningportefeuilles. Wilt u verkopen met een tussenpersoon? Overweeg in dat geval een vastgoedadviseur in te schakelen. Deze heeft op een andere manier ervaring met vastgoed en is werkzaam in een zakelijk netwerk van onder andere investeerders, beleggers, vastgoedfondsen en leasemaatschappijen. Er zijn alternatieven beschikbaar voor het verkopen van een woningportefeuille in Utrecht:

Vastgoedportefeuille verkopen via veiling

Het gebeurt regelmatig dat verhuurportfolio’s via een veiling van eigenaar wisselen. Het voordeel is dat u vlot verkoopt en dat de kopers bekend zijn met woningportefeuilles. De kans op succes is relatief groot. Verkopen op een veilig betekent vaak dat u een volledige portefeuille voor een iets lager bedrag verkoopt. Het gebeurt zelden dat het niet tot een verkoop komt.

Verkopen aan een opkoper

Vastgoedopkopers hebben kapitaal beschikbaar en zijn actief op zoek naar residentieel en commercieel vastgoed. Het grote voordeel van verkopen aan een opkoper is dat u sneller over kapitaal beschikt dan wanneer u verkoopt op een veiling of met een makelaar. Opkopers brengen dikwijls een lager bod uit. Houdt rekening met een bod dat in de buurt komt van 75% tot 85% van de marktwaarde. Bespreek met een adviseur het beste van beide tactieken, zodat u misschien geen lagere verkoopprijs hoeft te accepteren. U veilt een gedeelte van de portefeuille, terwijl u over het andere deel met een opkoper onderhandelt.

Via via verkopen

Iets wat steeds vaker gebeurt, is het via via verkopen van vastgoed. Particulieren, maar ook vastgoedadviseurs zoeken naar kant-en-klare woningportefeuilles. Ze zoeken naar vastgoedbeleggingen zowel voor kopers als verkopers. In ruil voor een vindersvergoeding van de verkoper voor het bemiddelen, verkoopt u op deze manier uw woningportefeuille in Utrecht.

Creatieve benadering verkoop vastgoedportefeuille

Sommige kopers stellen alternatieve manieren voor tijdens het onderhandelen. Als verkoper heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor contracten met een vertraagde oplevering. Het financiële aspect bij een grote vastgoedtransactie is breed en iets om vooraf goed over na te denken. Er zijn misschien ook fiscale voordelen. Laat u zowel op juridisch, financieel en fiscaal vlak adviseren, voordat u verdergaat met het verkopen van uw woningportefeuille.

Woningportefeuille met huurders verkopen

Het spreekt voor zich dat kopers een due diligence onderzoek willen doen op de portefeuille. Daarbij kan gevraagd worden om documentatie die betrekking heeft op de (ver)huur van de woningen en/of appartementen. Denk daarbij aan:

• Overzicht van de huurinkomsten en eventuele achterstanden inclusief lopende ontruimingstrajecten;
• Overzicht van de huurovereenkomsten;
• Staat van onderhoud van de woningen;
• Veiligheidscertificaten voor gas- en elektrische installaties;
• Actueel energielabel;

Houdt er rekening mee dat huurders mee ‘verkocht’ worden. Koop breekt geen huur. Dat betekent dat een koper direct huurinkomsten heeft, maar dat de huurprijzen niet zomaar verhoogd mogen worden. Respecteer huurders en breng ze op de hoogte van de voorgenomen verkoop. Zeker als u loyale huurders heeft die uw eigendom respecteren en de huur altijd stipt betalen, is het onderhouden van een gezonde zakelijke relatie in het voordeel van alle betrokken partijen.

Bulk verkoop voor lagere prijs

De verkoopprijs hangt deels af van uw doelstelling, maar zoals bij veel ‘bulk verkopen’ zullen de meeste kopers een vorm van korting bedingen op de reële marktwaarde van uw eigendommen. Hoeveel hangt af van hoe snel u uw portefeuille wilt verkopen. Als u de verkoop over een langere periode spreidt, en misschien met meer dan een koper onderhandelt, kunt u een hoger brutobedrag verwachten. Aan de andere kant is het misschien zo dat u bij een gezamenlijke verkoop van uw portefeuille een prijs onder de marktwaarde accepteert in ruil voor snelheid en efficiëntie. Desalniettemin begrijpt u als vastgoedverhuurder dat een koper een bod baseert op de belangrijkste financiële kenmerken van de portefeuille.

Fiscale gevolgen verkoop vastgoedportefeuille

Wanneer u bezit dat vastzit in bakstenen verkoopt en zo liquiditeit krijgt, heeft dat fiscale gevolgen. De mate waarin de belastingdienst interesse heeft in de transactie, hangt af van de omvang en het bedrag dat vrijkomt. Eigendommen op persoonlijke naam die verkocht worden, worden anders belast dan eigendommen die in een bedrijfsstructuur zijn opgenomen en waarvan u de aandelen verkoopt. Het kan geen kwaad om uzelf te laten adviseren door een belastingconsulent.

Advies woningportefeuille verkopen

Denkt u na over het gedeeltelijk of volledig verkopen van uw woningportefeuille in Utrecht? Onze vastgoedadviseurs geven advies over mogelijke verkooptactieken en stellen een aantrekkelijke verkoopbrochure op. We sparren met u over het benaderen van kopers en onderhandelen samen met of namens u over de verkoopvoorwaarden. Meer weten? Neem gerust contact met ons up. Investment Builders is bereikbaar op 085-5000777. Stuurt u ons een e-mail? We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Woningportefeuille verkopen Utrecht – FAQ

Speelt u met het idee onroerend goed in Utrecht te verkopen? Probeer dan te bedenken waarom u precies over verkopen nadenkt. Verkoopt u uw volledige woonportfolio of wilt u gespreid verkopen? Praat met een vastgoedadviseur over de verschillende mogelijkheden. Zo voorkomt u dat u een verkeerde keuze maakt en later teleurgesteld bent met de verkoop.

Onroerend goed portfolio’s komen zelden openbaar in de verkoop. Via netwerk relaties en/of het samenwerken met een vastgoedadviseur wisselt vastgoed van eigenaar zonder dat daar bekendheid aan wordt gegeven.

Laat de waarde van vastgoed taxeren. Investeerders hebben soms een voorkeur voor verhuurd vastgoed, maar tijdelijke en/of gedeeltelijke leegstand biedt mogelijkheden. Verduurzamen van een pand betekent vaak hogere huurinkomsten. Gedeeltelijke leegstand hoeft de vraagprijs niet nadelig te beïnvloeden.

Omdat koop geen huur breekt, verandert er over het algemeen weinig voor zittende huurders. De huurgelden blijven ongewijzigd. U bepaalt zelf hoe en wanneer u huurders informeert over de verkoop.

Als vastgoedeigenaar beslist u zelf wat u precies verkoopt. Dat kan een hele portefeuille in een transactie zijn, maar u kunt ook verkopen aan meerdere geïnteresseerden. De actualiteit van de verschillende panden kan daarbij doorslaggevend zijn.

Deze beste manier om een koper te zoeken is door rond te kijken binnen uw zakelijke netwerk. Samenwerken met een vastgoedadviseur zorgt ervoor dat het beschikbare netwerk groter is. Binnen een netwerk zijn onder meer investeerders actief. Via via bereikt u een grotere doelgroep.

Een koper wil weten wat hij precies koopt en hoe de woningportefeuille is samengesteld. Hoe ziet het vastgoed eruit? Welke onderhouds- en verduurzaming werkzaamheden zijn kortgeleden gedaan? Hoe zien de verhuurovereenkomsten eruit en hoe is de relatie met huurders? Het is gebruikelijk dat een serieuze geïnteresseerde een due diligence onderzoek zal willen doen.

Het is gebruikelijk om, vooral bij grotere vastgoedportefeuilles, een koper die due diligence onderzoek wil verrichten een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Onder gewone omstandigheden zal dat geen probleem zijn.

Net als bij andere vastgoed verkopen, is het bij de verkoop van een woningportefeuille een notaris die de overdrachtsakte opstelt en aanmeldt. De koper wijst de notaris aan.

Afhankelijk van de manier waarop de portefeuille in elkaar zit, is in veel gevallen vermogensbelasting verschuldigd. Hoeveel u betaalt en wanneer bespreekt u met een belastingconsulent.

Zeker. Niet iedere vastgoedeigenaar heeft ervaring of voldoende tijd om zelf actief met een koper te onderhandelen over de verkoopvoorwaarden. Onze vastgoedadviseurs zijn u daarbij van dienst.