Skip to content Skip to footer
Wilt u in zorgvastgoed beleggen? Investeren in de zorg is aantrekkelijk. Iedereen heeft op een bepaald moment in het leven medische zorg nodig en iedereen maakt gebruik van gezondheidsdiensten. Naast investeren in aandelen van farmaceutische bedrijven tot de ontwikkelaars van medische apparatuur en in zorgvastgoed beleggen. De zorgsector biedt diverse investeringsmogelijkheden die ook voor particuliere beleggers interessant zijn.
Zorgvastgoed beleggen

Vormen van zorgvastgoed beleggen

Wanneer u investeert in de zorgsector, investeert u in een breed scala van industrieën. Sommige zijn productiegericht, terwijl anderen servicegericht zijn. Elk onderdeel van de gezondheidszorg heeft een wisselende mate van volatiliteit en prestaties. Dit afhankelijk van demografie, overheidsregulering, terugbetalingspatronen, wetenschappelijke en technologische doorbraken. Sectoren die in de gezondheidszorg onderscheiden worden:

• Farmaceutische bedrijven, fabrikanten van merk- en generieke geneesmiddelen.
• Biotechnologie, onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijven die gespecialiseerd zijn in nieuwe apparaten en medische behandelingen.
• Medische apparatuur, fabrikanten van alles, van scalpels tot MRI-machines tot chirurgische robots.
• Verkoop en distributie, apotheken, detailhandelaren en groothandels van gezondheidsproducten.
• Verzekeraars, aanbieders van ziektekostenverzekeringen en zorgplannen.
• Zorginstellingen, ziekenhuizen / revalidatiecentra, klinieken, laboratoria, verpleeghuizen en woonzorgcentra.

Wanneer u interesse heeft om in individuele zorgaandelen te beleggen, is het belangrijk om de sectordynamiek te begrijpen waaronder het zorgbedrijf valt. Farmaceutische bedrijven worden bijvoorbeeld sterk beïnvloed door gegevens uit klinische onderzoeken en verrassende uitkomsten zijn van invloed op de aandelenkoersen.

Veilig en defensief

De gezondheidszorg is een defensieve sector. Over het algemeen zijn de rendementen consistent en de winsten stabiel. De sector beweegt niet met de algemene aandelenmarkt mee. Als zodanig heeft de zorgsector de neiging om beter te presteren wanneer de algemene markt zwak of volatiel is. Het is een structurele, op de lange termijn groeiende sector. Zorgvastgoed is een veilig investeringsgebied met een gestage groei en nauwelijks inflatiedruk. Hierdoor kan gezondheidszorg risicospreiding bieden aan uw beleggingsportefeuille. Beleggingsadviseurs raden aan om gezondheidszorg te combineren met aandelen die een hoger groeipotentieel hebben, maar die risicovoller zijn.

Beleggen in zorgvastgoed

Beleggen in zorgvastgoed biedt u de mogelijkheid om te investeren in bedrijven en instellingen die voortdurend innoveren om de kwaliteit van leven te verbeteren. Een van de trends van de sector is de verschuiving van therapie en behandeling naar preventieve geneeskunde. Consumenten zijn zich meer bewust van gezondheid en welzijn. De verschuiving naar een systeem en behandelaanbod van preventieve aard sluit daar perfect bij aan. De ontwikkeling van preventieve zorg en innovatieve behandelmethodes op lange termijn, helpt mensen langer gezond te zijn en langer te leven.

Woonzorgvastgoed

Andere trends die van invloed zijn op zorgvastgoed zijn onder meer een vergrijzende bevolking en meer gepersonaliseerde geneeskunde. Oudere bevolkingsgroepen hebben meer medische zorg nodig om hun welzijn te behouden. De afgelopen jaren zijn er veel woonzorgcentra bijgekomen die inspelen op een toenemende vraag. Deze trend zet zich ook de komende jaren door. De oudere generatie heeft geld te besteden en wil van een comfortabele ‘oude dag’ genieten. Zorgcomplexen waar zelfstandig wonen mogelijk is, maar waar tegelijkertijd zorg verleent wordt zijn gewild. Woningen en appartementen in deze complexen staan zelden tot nooit langdurig leeg.

Niet helemaal risicovrij

De zorgsector is weliswaar een relatief veilige belegging, maar niet helemaal risicovrij. Zo lopen farmaceutische bedrijven het risico op klinische proeven. Als daaruit blijkt dat een nieuw ontwikkeld medicijn niet effectief is, is dat van directe invloed op de aandelenkoers. Ook het aantal uitgeschreven recepten en het verlies van een patent is van invloed op investeringen in de farmaceutische industrie. Beleggen is nooit zonder risico’s. Een farmaceutisch bedrijf kan in het ene jaar winstgevender en succesvoller zijn dan het jaar dan na. Dat geldt ook voor biotechnologie en makers van medische apparatuur. Doe onderzoek voordat u investeert in de zorgsector.

Kleinschalige zorgvastgoed projecten

De veranderende vraag naar specialistische, kleinschalige zorginstellingen kent al jaren een stijgende vraag. Met de afgeschaalde zorg heeft de overheid een situatie gecreëerd die voor patiënten onwenselijk is. Mensen krijgen niet of onvoldoende de zorg die ze nodig hebben. Dit heeft ertoe geleidt dat investeerders en beleggers een toenemende interesse hebben voor kleinschalige zorgprojecten. Het gericht bieden van zorg spreekt veel mensen aan. Het is fijn om te weten waar, hoe en door wie een geliefde herstelt, revalideert of verzorgt wordt. De communicatie tussen zorgverleners, de patiënt en zijn naasten gaat via directe, korte lijnen. Er is niet dagelijks een andere arts die de status controleert en aangeeft welke behandeling nodig is. Persoonlijke aandacht betekent veel voor patiënten.

Zorgvastgoed fondsen

Naast investeren in kleinschalige zorgprojecten, is het ook mogelijk om aandelen te kopen van grote beursgenoteerde zorgvastgoed fondsen. Deze fondsen beheren divers zorgvastgoed. Hieronder vallen panden waar ziekenhuizen, revalidatie instellingen, fabrikanten van medische apparatuur en farmaceuten in zijn gevestigd. Het rendement van dit soort aandelen is meestal goed. De gebruikers van het vastgoed hebben langdurige huurcontracten lopen en doordat er goede afspraken zijn gemaakt over het onderhoud, vermeerderd de waarde van het vastgoed gestaag. Voordat u investeert in een zorgvastgoed is het interessant om de achtergrond van een fonds door te nemen. Hierin staan naast jaarcijfers ook vermeldingen over huurders van het vastgoed en de ontwikkeling van de huurprijzen vermeld. U ziet dat de fondsen vastgoed verhuren aan diverse instellingen en daarmee het risico zoveel mogelijk spreiden. De aandelen die u koopt zijn vrij verhandelbaar.

Advies over beleggen in zorgvastgoed

Bekijkt u de mogelijkheden om uw beleggingsportefeuille uit te breiden, maar zoekt u daarbij voldoende risicospreiding? Beleggen in zorgvastgoed kan een aardig rendement opleveren. Direct investeren in kleinschalige zorgprojecten of aandelen kopen van beursgenoteerde zorgvastgoed fondsen. Kies de strategie die het beste bij u past en waar u zelf vertrouwen in heeft. Zoekt u projecten om in te beleggen? De adviseurs van Investment Builders nemen met u de beschikbare mogelijkheden door, daarbij wordt ook gekeken naar projecten met zogenaamde instapniveaus. Dit is niet voor elke belegger interessant, maar het biedt een vorm van zekerheid. Maak een afspraak voor een adviesgesprek. We bespreken de samenstelling van uw actuele portefeuille en geven een toelichting van interessante uitbreidingsmogelijkheden. Uiteraard houden onze adviseurs rekening met uw beleggingswensen en voorwaarden. Stuur een e-mail of vul het contactformulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Zorgvastgoed beleggen – FAQ

Beleggen in vastgoed kan door rechtstreeks vastgoed aan te kopen, maar als u geen mogelijkheden hebt voor het beheer is het alternatief om te investeren in een (niet)beursgenoteerd vastgoedfonds een mogelijkheid. Doe altijd onderzoek voordat u besluit te investeren.

Vraag naar zorg is constant. Naast de algemene, dagelijkse zorg stijgt ook de vraag naar meer specifieke zorg. Beleggen in zorgvastgoed heeft doorgaans een goed rendement. Uiteraard zijn er ook risico’s aan een belegging verbonden. Zo moet u denken aan langdurige leegstand en/of ingrijpende kosten voor verbouwings- en/of renovatiewerkzaamheden.

Niemand kan in de toekomst kijken. De algemene verwachting, met het oog op de vergrijzing is dat de vraag naar hoogwaardig zorgvastgoed de komende jaren verder stijgt. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, maar hebben wel de behoefte aan zorg die vlakbij is. Een combinatie van zorg en wonen is interessant en ook zorgvastgoed ontwikkelaars zien hierin mogelijkheden.

Aandelen van beursgenoteerde bedrijven kunnen op elk moment gekocht, maar ook weer verkocht worden. Dat maakt uw investering flexibel. Het is mogelijk om uw investering van de hand te doen en elders te investeren.

Beursgenoteerde, maar ook niet beursgenoteerde fondsen presenteren zichzelf online. U kunt informatie opvragen en/of zoeken naar eerdere jaarverslagen. Als u een investering overweegt, is het goed om te weten hoe een fonds de afgelopen periode heeft gepresteerd en wat de verwachting op zowel korte als langere termijn is.

Buitenlandse beurzen bieden deze mogelijkheid, maar u kunt ook direct investeren in een fonds. Doe vooraf uitgebreid onderzoek naar een fonds en het vastgoed dat beheerd of geëxploiteerd wordt.

Nieuwbouw zorgprojecten worden steeds vaker door particulieren ondernomen. De redenen zijn divers, het streven om specifieke zorg te verlenen is overeenkomstig. Het kan interessant zijn om direct in deze projecten te beleggen. Vraag naar beschikbare informatie, dikwijls is een vastgoedprospectus aanwezig en is de begroting goed onderbouwd.

Beleggen of investeren in zorgvastgoed kan lucratief zijn, maar er zijn ook risico’s aan een investering verbonden. Hierbij denkt u onder meer aan een negatieve cashflow, langdurige en hoge leegstand, een slechte locatie en problemen met huurders.

Investeren kan ook door rechtstreeks medisch vastgoed te kopen. Om de praktijk te waarderen kijkt u naar de activa, de waarde van het bezit en de waarde van soortgelijke praktijken die te koop staan en/of onlangs verkocht zijn. Wat belangrijk is dat dat koper en verkoper aantonen dat de prijs de reële marktwaarde weergeeft.

Rendementen verschillen. Afhankelijk van het soort vastgoed waar u in belegt. Uw belegging in zorgvastgoed levert meer op dan spaargeld op de bank.