Skip to content Skip to footer
Zoekt u naar informatie over zorgvastgoed fondsen? Zorgportfolio’s zijn gericht op de medische en gezondheidssector. De meeste fondsen investeren in een reeks van ondernemingen. Van fabrikanten van farmaceutische producten en medische apparaten tot zorgverzekeraars, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Enkele portefeuilles concentreren zich op slechts een industriesegment zoals dienstverleners of biotechnologiebedrijven. Institutionele beleggers hebben al jaren een voorkeur voor zorgvastgoed fondsen. Deze fondsen zijn ook voor particuliere beleggers interessant.
Zorgvastgoed fondsen

Kansen particuliere beleggers in zorgvastgoed fondsen

Tot enkele jaren geleden was de markt van zorgvastgoed voor particuliere beleggers beperkt toegankelijk. Dit is veranderd door de komst van andere en meer kleinschalige zorgprojecten. Particuliere beleggers investeren in aandelen van zowel beurs- als niet-beursgenoteerde zorgvastgoedfondsen. Institutionele beleggers geven de voorkeur aan grotere volumes en grote projecten, zodat de kleinere en vaak meer gespecialiseerde projecten vaker particuliere beleggers aantrekken. De zorgsector is een defensieve sector met consistente rendementen die over het algemeen niet samenhangen met de algemene aandelenmarkt. Investeren in zorgvastgoed zorgt voor een risicospreiding van uw beleggingsportefeuille. Met de toenemende vergrijzing van de bevolking, de vooruitgang in de behandeling van chronische ziekten en aandoeningen, plus de technologische ontwikkeling op het gebied van telezorg en monitoring op afstand is investeren in zorgvastgoed interessant.

Investeren in zorgvastgoed

Als particulier is het mogelijk om te investeren in aandelen van beursgenoteerde zorgvastgoed fondsen. Dit zijn relatief veilige beleggingen. U bepaalt zelf hoeveel aandelen u koopt en het staat u vrij om de aandelen weer te verkopen. Naast beursaandelen zijn er verschillende vastgoedfondsen die werken met zogenaamde instapniveaus. Instappen kan vanaf een bepaald bedrag, bijvoorbeeld € 10.000 en hoger. Een investering heeft in deze gevallen een looptijd. Bij sommige fondsen is de investering verhandelbaar. Deze fondsen hebben een verwacht gemiddeld exploitatierendement van 6% à 7% op jaarbasis. Het indirecte rendement is variabel en afhankelijk van de waardestijging van het vastgoed. Beleggen in zorgvastgoed breidt uw portefeuille uit, terwijl de diversiteit van vastgoedtypes zorgt voor risicospreiding.

Zorginstellingen zijn solide huurders

Zorgvastgoed wordt gebruikt door zorginstellingen waaronder ziekenhuizen en verpleeghuizen. Deze instellingen sluiten langlopende huurovereenkomsten af, waardoor een investeerder zeker is van huurinkomsten. Daar komt bij dat in een overeenkomst afspraken over zaken als onderhoud worden vastgelegd. Het is aan de zorginstelling zelf om huur- en/of zorgovereenkomsten met bewoners en patiënten te maken. Deze situatie zorgt ervoor dat een zorginstelling zelf een marge heeft tussen de ontvangen huurgelden en de huurverplichting naar de investeerder. Zorginstellingen zijn doorgaans betrouwbare huurders. Het zijn instellingen met veel medewerkers. Ondanks dat is het goed om achtergrondonderzoek te verrichten. Dreigt een zorgaanbieder failliet te gaan? Vaak staat een andere zorgverlener op om de zorg te continueren.

Alternatief gebruik zorgvastgoed

Kijk voor het beleggen in een zorgvastgoed fonds wie of welke instelling het pand gebruikt. Niet alleen ziekenhuizen, verpleeghuizen en gespecialiseerde zorg maken gebruik van vastgoed. Steeds meer kleinschalige woonzorgprojecten zoeken investeerders. Deze projecten bestaan uit woningen voor onder andere de ouderen- en gehandicaptenzorg. Het combineren van wonen en zorg is aantrekkelijk voor huurders die tot deze doelgroep horen. Afhankelijk van de maandelijkse huurprijzen zijn deze objecten geschikt voor particuliere huur. Zeker als er het zorgsegment aanwezig is, zijn dit rendabele investeringsobjecten.

Groeimarkt met potentie

Nadat de reguliere zorg jarenlang afgeschaald is geweest door de overheid en de marktwerking het tekort bijna dagelijks aantoont, is zorgvastgoed een interessante beleggingsmarkt. Demografische ontwikkelingen tonen de nood aan hoogwaardig zorgvastgoed bijna dagelijks aan. Zorginstellingen proberen zich te richten op het verlenen van zorg en daar is passend vastgoed voor nodig. Zorginstellingen kunnen zelf de investering voor nieuw vastgoed niet opbrengen. Dat creëert kansen voor zowel institutionele als particuliere beleggers. Zorg is altijd nodig. Mensen leven langer en willen langer zelfstandig blijven. Het is de verwachting dat de vraag naar gepast zorgvastgoed de komende jaren alleen maar verder zal groeien.

Zorgvastgoed en economische ontwikkelingen

Een van de opvallendste kenmerken van zorgvastgoed is dat er een constante vraag is. Zorginstellingen laten zich niet of nauwelijks beïnvloeden door economische ontwikkelingen. De vraag naar zorg heeft geen verband met beurskoersen. Zorg is een sector die 24 uur per dag en 365 dagen per jaar in werking is. Zowel ziekenhuizen als verpleeghuizen en zelfstandige woonruimtes voor mensen met een zorgbehoefte zijn nodig. Vooral het aantal zelfstandige woonruimtes met zorgvoorzieningen blijft achter bij de vraag. De verwachting is dat het tekort voorlopig verder oploopt. Voor mensen die zorg nodig hebben is dat bitter, voor beleggers schept het kansen en een stabiele investeringsmogelijkheid.

Veilig investeren in zorgvastgoed

Investeren in zorgvastgoed is aantrekkelijk. Het rendement is goed en de risico’s zijn beperkt. Het is niet voor niets dat institutionele investeerders grote bedragen in zorgvastgoed investeren. Particuliere beleggers hebben toegang tot een groeiend aantal zorgvastgoed fondsen. Zorgvastgoed bestaat uit meer dan alleen grote ziekenhuizen. Denk aan kleinschalige klinieken waar enkele specialisaties bij elkaar zijn gebracht om een compleet zorgpakket te bieden aan patiënten. Revalidatiecentra waar patiënten tijdens een langere of kortere periode verblijven, ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, maar die indien nodig over de nodige zorg beschikken. De vraag naar zorg is net zo divers als zorgvastgoed. Investeert u nu in zorgvastgoed of in een zorgproject, dan plukt u daar later de vruchten van. Zowel op het gebied van rendement en waardevermeerdering, maar ook op maatschappelijk vlak.

Advies over zorgvastgoed fondsen

Wilt u uw bestaande beleggingsportefeuille uitbreiden en zoekt u daarbij naar mogelijkheden om het risico te spreiden? Zorgvastgoed fondsen zijn veilige investeringen, met een zeker rendement. De adviseurs van Investment Builders nemen uw bestaande portefeuille met u door en laten zien welke zorgvastgoed fondsen interessante investeringsmogelijkheden bieden. Door de verschillende fondsen naast elkaar te leggen, worden de verschillen duidelijk. Naast het kopen van aandelen, lichten we ook de mogelijkheid toe van zorgvastgoed fondsen voor die werken met instapniveaus. Voor iedere investeringsvorm is wat te zeggen. Voordat u investeert, is het belangrijk om te weten waar u precies in investeert en wat de geschiedenis is van een fonds. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl. Geef in het kort aan wat wij voor u kunnen betekenen. Een van de adviseurs neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Zorgvastgoed fondsen – FAQ

Zoals de meeste vastgoed bezittende fondsen, kopen of ontwikkelen zorgvastgoed fondsen onroerend goed, wat ze verkopen of verhuren aan huurders. Fondsen hebben diverse eigendommen en halen rendement uit verkoop en verhuur van hun bezit.

Zowel voor particuliere als zakelijke beleggers is beleggen in zorgvastgoed fondsen om verschillende redenen interessant. Zo hoeft u zelf geen vastgoed aan te kopen en bent u niet verantwoordelijk voor het onderhoud. Zorgvastgoed fondsen bieden doorgaans een goed rendement, bovendien kunt u uw aandelen op elk gewenst moment weer verkopen.

Ondanks de voortdurende pandemie, lijken de algemene vooruitzichten voor investeren in de zorg ook op langere termijn erg goed. Wereldwijd is er een demografische trend die veroudering laat zien. De vraag naar specifiek zorgvastgoed is onverminderd groot. In combinatie met de technologische ontwikkelingen, ligt het in de lijn der verwachting dat een investering een gezond rendement oplevert.

Zorginstellingen hebben dikwijls de behoefte om te ontwikkelen, uit te breiden en/of nieuwe medische apparatuur aan te schaffen. Het gebrek aan liquiditeit maakt dat er niet altijd aan deze behoefte kan worden voldaan. Verkoop van het pand biedt mogelijkheden om de gewenste investeringen te doen. Voor een investeerder is de transactie interessant, omdat de zorginstelling in het pand actief blijft en daar maandelijks een huursom voor betaalt.

Zorgvastgoed dat van eigenaar wisselt, blijft in de meeste gevallen dezelfde bestemming houden. Dat betekent dat de bewoners gewoon huurders blijven, maar te maken hebben met een andere eigenaar. De uitbater van het pand blijft in de regel hetzelfde. Voor de huurders verandert er nauwelijks iets.

Het rendement van een investering varieert en resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Kijk als belegger eerst naar de achtergrond van een fonds en de resultaten die geboekt zijn. Beleggen kan een aardig rendement opleveren, maar dat is lang niet altijd het geval. Doe eventueel onderzoek naar de plannen voor de nabije toekomst van een vastgoedfonds.

Nee, er zijn ook niet-beursgenoteerde fondsen en u kunt ook direct in zorgvastgoed beleggen. Elke investeringsvorm heeft specifieke kosten en risico’s. Met de gelden die fondsen ophalen middels het uitgeven van aandelen, obligaties of participaties wordt geïnvesteerd in bouw of aankoop van zorgvastgoed. Het fonds verdient geld met de verhuur en eventuele verkoop van het vastgoed.

Beleggen heeft altijd risico’s, ook als het een belegging in vastgoed betreft. Met uitzondering van beursgenoteerde vastgoedfondsen is het niet mogelijk om zomaar uit de belegging te stappen. U legt zichzelf, en uw investering, voor langere termijn vast. Daarnaast kan ook de waarde van vastgoed schommelen. Een vastgoedfonds kan waarde verliezen door bijvoorbeeld langdurige leegstand en/of grote onverwachte verbouwingen of renovaties.