Skip to content Skip to footer
Zoekt u informatie over een zorgvastgoed ontwikkelaar? Het gebruik van derden om nieuwe zorgvastgoed projecten te ontwikkelen en te bezitten, wordt steeds vaker gezien als aantrekkelijke optie voor zorgverleners die manieren zoeken om hoogwaardige zorg te behouden en acute zorgprogramma’s te financieren. De juiste zorgvastgoed ontwikkelaar helpt bij het creëren van medische zorgfaciliteiten met marktconcurrerende tarieven en biedt diverse voordelen, zoals flexibiliteit voor het ziekenhuis en de mogelijkheid tot het investeren van artsen en medisch specialisten.
Zorgvastgoed ontwikkelaar

Selectie zorgvastgoed ontwikkelaar

De selectie van een ontwikkelaar voor een nieuw zorgproject levert uitdagingen op voor leidinggevenden in de zorgsector. Om de meest concurrerende voorwaarden te verkrijgen, vragen ziekenhuizen en zorginstellingen meestal een RFP, request voor proposal, of een offerte bij meerdere ontwikkelaars aan. Dit is onderdeel van het selectieproces. Naast de tijd en moeite die hieraan worden besteden, is er tegelijk de confrontatie met uitdagingen die samengaan met de veranderende zorgvraag van en in het zorglandschap. De grootste uitdaging voor gezondheidsstelsels is om zo lang mogelijk een maximale onderhandelingspositie te behouden bij het selecteren van een ontwikkelaar voor het nieuwe project. Drie stappen zijn hierop van invloed:

• Inzicht in het risico rendementsprofiel van het eigen vermogen van de ontwikkelaar;
• Vertrouwen in het vermogen van de ontwikkelaar om het doel te bereiken;
• De bijbehorende juridische documentatie doorlichten;

Vraagfactoren gezondheidszorg

De zorgsector is interessant voor beleggers en investeerders die op zijn naar rendement en mogelijkheden om kapitaal te plaatsen. Niet alleen heeft de gezondheidssector sterke fundamenten en gunstige demografische trends op lange termijn, de sector heeft laten zien dat ze redelijk goed bestand is tegen een recessie. De samensmelting van drijfveren heeft geleid tot een toenemende vraag naar investeringen in zorgvastgoed in binnen- en buitenland.

Ontwikkelaars zorgvastgoed

In een markt met beperkte mogelijkheden om kapitaal te plaatsen, lage rentetarieven en een gebruik aan eigen vermogen bij zorgverstrekkers, blijven de opbrengsten van ontwikkelaars dalen. Dit tot het punt dat diezelfde ontwikkelaars veel minder geneigd zijn om nieuwe projecten te financieren samen met bevriende investeerders. In plaats daarvan wordt gezocht naar agressieve kapitaalbronnen, die doorgaans de vorm van hebben van pensioenfondsen en beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen, ook bekend als REIT. Pensioenfondsen zoeken voornamelijk naar projecten in primaire en secondaire markten. Deze fondsen hanteren specifieke criteria en zijn in staat om flexibiliteit te bieden met betrekking tot termijnverbintenissen en erfpachtstructurering.

REIT of beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen

Openbare beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen zijn minder flexibel dan de aandelen van pensioenfondsen. Ze bieden doorgaans meer stabiliteit op langere termijn. In het verleden dienden deze fondsen als voorkeursbron voor zorgvastgoed en ontwikkelaars. Vastgoedbeleggingsfondsen zijn rentegevoeliger dan andere aandelenbronnen en zijn regelmatig in tegenspraak met rentetarieven. Beleggers en investeerders die geconfronteerd worden met stijgende rentetarieven stappen eerder over naar opties met hogere opbrengsten.

Ontwikkelingskosten in evenwicht met het ontwerp

Tijdens het selectieproces van de ontwikkelingsvoorstellen moeten zorgverstrekkers oppassen dat de bouwkosten en vergoedingen in overeenstemming zijn met het ontwerp. Een belangrijke vraag voor een zorgverstrekker is of een vastgoed ontwikkelaar ervaring heeft met het bereiken van het doelwaarde ontwerp, terwijl hij vastgoed levert dat aan de vraag voldoet. Het proces is bedoeld om de ontwikkelaar, architect en aannemer ertoe aan te zetten uit te blinken en te innoveren door de uitsluiting van standaardbenaderingen van ontwerp en constructies. Kenmerkend is dat ontwikkelaars een architect of aannemer niet selecteren voordat een voorstel wordt ingediend, zo zorgen ze ervoor dat zorginstanties helpen bij het selectieproces en de ontwikkelaar daarbij ondersteunen. Als onderdeel van het selectieproces gaan zorgverleners verder dan alleen het analyseren van de vergoeding van de ontwikkelaar. Men kent ook naar kosten voor haalbaarheidsstudies, projectbeheer, leasing en financiering.

Vroegtijdig juridisch advies inschakelen

Zorgverleners schakelen al in een vroege fase juridisch adviseurs in. Nog voor het selectieproces van een zorgontwikkelaar begint, is een jurist bezig met het onderzoeken van zaken als kosten, eigendomsmodellen en erfpachtcontrole. Op een bepaald punt tijdens de selectieprocedure ontvangen de betrokken partijen belangrijke juridische documenten, zoals de ontwikkelaarsovereenkomst om een definitieve selectie te maken. Hoewel een ontwikkelaar het voorstel formeel kan presenteren aan geïnteresseerde investeerders, worden juridische documenten vaak rechtstreeks verstrekt aan de vermogensbron die de ontwikkelaar van zorgvastgoed ondersteunt. Niet alleen een ontwikkelaar van zorgvastgoed heeft belang bij juridisch advies. Zorginstellingen en investeerders willen van te voren de eventuele risico’s kennen. Er zijn juristen die zich gespecialiseerd hebben in de gezondheidszorg en de ontwikkeling van zorgvastgoed.

Impact beperkt aanbod

Het grootste probleem voor zorgvastgoed ontwikkelaars is het gebrek aan aanbod. De vraag naar gerichte zorg neemt al jaren toe, de ontwikkelingen blijven daar echter hopeloos bij achter. De uitdaging is om een kwaliteitsproduct te leveren, waardoor investeerders eerder geneigd zijn om te investeren in de ontwikkeling van state-of-the-art zorgvastgoed. Door het afschalen van de zorg door de overheid, is het voor ziekenhuizen moeilijk, zo niet onmogelijk om uit te breiden. Hier en daar leidt dit tot de ontwikkeling van zelfstandige klinieken die prima samenwerken met zorgverzekeraars. Het zorglandschap verplaatst zich daardoor stapsgewijs. Zorg is niet altijd goed toegankelijk en ontwikkelaars van zorgvastgoed doen er veel aan om het aanbod breder te maken. Zelfstandige klinieken bieden zorg die gericht is op enkele vakgebieden. Binnen een kliniek zijn kennis en kunde samengebracht, waardoor patiënten een hoge zorgkwaliteit mogen verwachten. De kleinschaligheid voorkomt bovendien lange wachttijden.

Informatie voor ontwikkelaars van zorgvastgoed

Heeft u het idee om een kleinschalig zorgproject te ontwikkelen? Wilt u weten of een project haalbaar is? Zoekt u een investeerder om uw zorgproject te realiseren? De vastgoedexperts van Investment Builders staan u daarin bij. Onze adviseurs nemen het project met u door en brengen de belangrijkste kenmerken in beeld. Aan de hand daarvan zoeken we binnen ons netwerk naar een geschikte investeerder en rekenen we het kostenplaatje met u door. In overleg staan we u bij tijdens het ontwikkelen van het project en onderhandelen we samen met aannemers en andere betrokken partijen. Maak een afspraak voor een adviesgesprek bij een van onze adviseurs. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Zorgvastgoed ontwikkelaar – FAQ

Vastgoedontwikkelaars kopen onroerend goed en/of werken samen met landeigenaren en ontwikkelen vervolgens een plan welk soort vastgoed er ontwikkeld of herbouwd wordt. Een zorgvastgoed ontwikkelaar zoekt naar investeerders en voorspelt hoeveel een zorgvastgoedproject op kan leveren. Ontwikkelaars beheren daarna de bouw en verkopen het zorgvastgoed uiteindelijk.

Het is belangrijk om een Real Estate Investment Trust (REIT) in de gezondheidszorg als een langetermijninvestering te benaderen. In begin zullen de aandelenkoersen fluctueren als gevolg van divers externe invloeden, waaronder rentetarieven. Na verloop van tijd heeft zorgvastgoed een aantrekkelijk rendement potentieel, zonder grote risico’s.

Vastgoed ontwikkelaars hebben het vermogen om diverse in- en externe factoren te evalueren. Een scherpe kennis van kosten en het vermogen om deze kosten te bewaken en te beheersen.

Steeds vaker is er behoefte aan specifieke en intensieve zorg. Dit kan zijn op het gebied van ouderenzorg, maar ook revalidatie, dagbesteding en andere zorg gerelateerde vormen hebben baat bij een eigen omgeving die volledig op de zorgvraag is ingesteld. De afgelopen jaren heeft een toenemend aantal particulieren zich gericht op het ontwikkelen van zorgvastgoed. Vaak omdat een familielid met een langdurige zorgindicatie onvoldoende mogelijkheden heeft. Zorgprojecten zijn dan ook specifiek en vragen een gerichte aanpak. In samenwerking met professionals komen nieuwe projecten tot stand.

Gemeentes hebben en werken met bestemmingsplannen. Als u zorgvastgoed wilt ontwikkelen is het nodig om het bestemmingsplan te controleren en te onderzoeken of dit een mogelijkheid is. Hiermee voorkomt u dat in een vergevorderde fase tot de ontdekking komt dat het bestemmingsplan anders zegt.

Als u plannen heeft om zorgvastgoed te ontwikkelen, wint u informatie in bij de lokale overheid. Deze geeft u antwoord op vragen omtrent bouwmogelijkheden, plannen, vergunningen en andere vastgoed gerelateerde onderwerpen.

De vraag naar goede zorg overstijgt al jaren het actuele aanbod. Met name specifieke groepen hebben nood aan zorglocaties. Nieuw te ontwikkelen zorgvastgoed heeft over het algemeen al geïnteresseerde kopers of huurders voordat de bouw is gerealiseerd. Vastgoedinvesteerders kunnen een aantrekkelijk rendement verwachten.

Plannen ontwikkelen is makkelijker dan het realiseren en verkopen of verhuren van deze plannen. Vastgoed ontwikkelaars werken samen met diverse toeleveranciers en zakenpartners om tot de oplevering van een pand te komen. Voordat het zover is, is er eerst onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de plannen en de mogelijkheden op de gekozen locatie.

Veel (nieuw)bouwprojecten worden aangekondigd door middel van borden. Hierop staat wie, wat ontwikkeld. Voor ontwikkelaars is deze publiciteit dikwijls nodig om geïnteresseerden op de koop of huur mogelijkheden te wijzen. Als vastgoed is ontwikkeld kunt u wel overwegen om het later buiten de markt om te verkopen.