Skip to content Skip to footer

Wilt u meer weten over zorgvastgoed ontwikkeling? Voor het uitbreken van de Covid-19 pandemie beleefde de zorgvastgoedmarkt hoogtijdagen. De vooruitzichten waren positief, maar ook de huidige situatie heeft mogelijkheden voor het behalen van een goed rendement. Nog altijd is er onzekerheid over zowel de maatregelen als de veiligheid voor gebruikers en bewoners van zorgvastgoed. Aan de andere kant heeft de pandemie laten zien dat er een grote behoefte is aan hoogwaardig zorgvastgoed. Nieuwe zorgvastgoed ontwikkeling is interessant zowel voor projectontwikkelaars als investeerders en beleggers.

Zorgvastgoed ontwikkeling

Bestaande zorgvastgoed ontwikkeling

De vraag naar hoogwaardige zorg neemt al jaren toe. Ook in de jaren die komen zal dit niet veranderen. Als de corona pandemie iets heeft duidelijk gemaakt, is dat het gebrek aan zorginstellingen. Vergrijzing en een veranderende vraag naar woon en zorg behoeften zijn actuele aandachtspunten die de ontwikkeling van zorgvastgoed interessant maken. De vraag naar geschikt zorgvastgoed is veel groter dan het aanbod. Dit maakt dat er een grote behoefte is aan zorglocaties en nieuw zorgvastgoed. Nederland kent een groot aantal panden die leegstaan en die eerder in functies als winkelruimtes, kantoorpanden en in mindere mate hotels voorzagen. Deze panden liggen op locaties die ook als zorginstelling interessant zijn. De goede bereikbaarheid maakt dat het voor investeerders interessant is om bestaand vastgoed om te bouwen naar zorgvastgoed. Gemeenten staan hier positief tegenover.

Toekomstbestendig zorgvastgoed

Ondanks dat veel gemeenten inspraak hebben bij het aanwijzen van locaties voor de ontwikkeling van zorgvastgoed, blijkt ook dat veel Nederlandse gemeenten geen goed zicht hebben op de zorgbehoefte die speelt. De zorgbehoefte is voortdurend aan veranderingen onderhavig. Waar corona veel gemeentebesturen wakker heeft geschud, is er niet direct zicht op verbetering. Door als investeerder van zorgvastgoed een gemeente te benaderen en in overleg te gaan, ontstaan mogelijkheden voor beide partijen. De ontstane situatie biedt de kans aan gemeenten om samen met investeerders, beleggers en projectontwikkelaars invulling te geven aan de zorgbehoefte die leeft onder de bewoners van de gemeente.

Woonzorgvastgoed ontwikkeling

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het is al jaren het motto van de overheid. Senioren bereiken hogere leeftijden ouder en leven langer zelfstandig. Het wegsaneren van verzorgings- en bejaardenhuizen heeft ertoe geleid dat ouderen terughoudend zijn op het moment dat een verhuizing naar een verpleegtehuis in beeld komt. Waar het tot voor kort de angst voor eenzaamheid was, is het tegenwoordig ook de kans op besmetting en een bezoekverbod. Dezelfde angst leeft onder partners, geliefden en kinderen. De pandemie heeft pijnlijk laten zien hoe (klein)kinderen door de ramen van het verzorgingstehuis ‘op bezoek kwamen’. Het idee van een tijdelijke situatie is inmiddels achterhaald. De vraag naar de combinatie van woonzorgvastgoed is groot. Investeren in deze vorm van vastgoed is aantrekkelijk. Woonzorgvastgoed is ook voor particuliere beleggers een relatief veilige belegging. De huurinkomsten zorgen voor een mooi rendement.

Bestaand zorgvastgoed moderniseren

Het jarenlang afschalen van de zorg is bijna dagelijks in het nieuws. Het tekort aan capaciteit breekt de zorg op. De vraag naar zorgvastgoed is groter dan het aanbod. Daarnaast is er bestaand zorgvastgoed dat niet langer aan de eisen en wensen van dit moment voldoet. Hoewel dit tragische situaties oplevert, biedt het ook mogelijkheden. De afgelopen jaren zijn veel bestaande ziekenhuizen en zorginstellingen gesloten. De panden staan leeg en een andere gebruiker dient zich niet aan. Door deze verouderde gebouwen aan te passen aan de hedendaagse wensen van zorginstellingen en patiënten voorzien ontwikkelaars in de wens van velen. Door overleg te plegen met gemeenten, zorginstellingen, ontwikkelaars en verzekeraars kan een leegstand zorgpand getransformeerd worden. Het hernieuwen van lokale zorginstellingen neemt een stukje van de druk op regionale ziekenhuizen weg. Patiënten krijgen de mogelijkheid om dichter bij huis te blijven en van de nodige zorg gebruik te maken.

Nieuwe, moderne combinaties tussen wonen en zorg

De pandemie heeft op verschillende manieren invloed op het zorglandschap. Al jaren is de verwachting dat de vraag naar wonen en ouderenzorg toeneemt. Maar er is ook een toenemende vraag naar langdurige zorg vanuit andere leeftijdsgroepen. Voor beleggers is het interessant om samen te werken met ontwikkelaars van nieuwe vormen van woonzorgvastgoed. Dit kan zijn op het gebied van zelfstandig wonen in combinatie met de aanwezigheid van diverse zorgvoorzieningen, of groepsprojecten waarbij eveneens een combinatie van wonen en zorg beschikbaar is. Nieuwe of andere dan gebruikelijke ontwikkelingen van zorgvastgoed zijn welkom. Ontwikkelaars onderzoeken de markt die ze denken te bedienen en gaan dan aan de slag met het ontwikkelen van gepast zorgvastgoed. Voor beleggers is dit interessant omdat men inspeelt op een bestaande vraag en de woningen of appartementen goed verhuurd worden.

Zelf zorgvastgoed ontwikkelen

Natuurlijk is het ook mogelijk om als investeerder of belegger zelfstandig een vorm van zorgvastgoed te ontwikkelen en te exploiteren. Zorgvastgoed is bijzonder en vraagt achtergrondkennis op het gebied van de zorg die wordt verleend. Het gebeurt regelmatig dat particuliere beleggers of investeerders een woonzorgconcept ontwikkelen en succesvol op de markt brengen. Vaak wordt er ingespeeld op de zorgbehoefte van een familielid of iemand in de kennissenkring. Gaandeweg blijkt dat er een grotere vraag naar hetzelfde type woonzorgvastgoed ontstaat, waardoor het project groter wordt en meer plaatsen aanbied. Het rendement zit in de huurinkomsten en de waardevermeerdering van het pand door de jaren heen.

Informatie over zorgvastgoed ontwikkelingen

Spreekt het idee van zorgvastgoed u aan en zoekt u naar nieuwe investeringsmogelijkheden? Of wilt u zelf woonzorgvastgoed ontwikkelen en heeft u daar vragen over? De medewerkers van Investment Builders beantwoorden uw vragen op basis van de actualiteit en nemen de complexiteit omtrent zorgvastgoed met u door. Niet alleen hebben onze vastgoedadviseurs kennis van de regio waarin u wilt investeren, we helpen u ook met het inwinnen van advies binnen de gemeente waar u uw oog op heeft laten vallen. Maak een afspraak voor een oriënterend kennismakingsgesprek. We laten u graag zien welke projecten we in het verleden hebben begeleidt en beantwoorden uw vragen op het gebied van de ontwikkeling van zorgvastgoed. U kunt rekenen op discretie en professionaliteit. Een afspraak maakt u door het contactformulier in te vullen of door een e-mail te sturen naar info@investmentbuilders.nl.

Zorgvastgoed ontwikkeling – FAQ

De Nederlandse bevolking zal de komende jaren verder vergrijzen. De vraag naar woonzorgvastgoed neemt toe. Mensen willen langer zelfstandig zijn, maar willen als het nodig is wel gebruik maken van de aanwezige zorg. Ook de vraag naar specifieke woonzorgprojecten voor bijvoorbeeld kinderen, jongeren en volwassenen met fysieke en psychische aandoeningen neemt al jaren toe.

De locatie en bereikbaarheid zijn van invloed op de realisatieplannen. Woonzorgcomplexen willen in veel gevallen deel uitmaken van de omgeving en de plaatselijke voorzieningen en faciliteiten. De keuze voor een locatie is ook belangrijk voor het aantrekken van toekomstige bewoners en gebruikers van het pand.

Door meer specifieke woonzorgcomplexen te realiseren wordt de woningmarkt op bepaalde vlakken ontlast. Hierbij kunt u denken aan senioren die kleiner willen gaan wonen en eigenlijk zoeken naar een woning waar aanpassingen aanwezig zijn. Als hiervoor zorgvastgoed beschikbaar is, kan dat op lange termijn goed zijn voor de overbelasting van de woningmarkt.

Uw ideeën voor zorgvastgoed omzetten in concrete, tastbare plannen doet u samen met verschillende partijen. Denk aan een architect, een bouwkundige, een aannemer en andere toeleveranciers. Het is belangrijk om een project zo duidelijk mogelijk te omschrijven en visueel te maken. Hiermee komt u tegemoet aan de vraag van vergunningverleners zoals de plaatselijke overheid, maar ook potentiële huurders of kopers krijgen zo in een oogopslag een goed beeld van het plan.

Al in een vroege ontwikkelingsfase vraagt u bij de gemeente naar inzage in de bestemmingsplannen. U kunt dit zelf doen, maar u kunt dit ook door een vastgoedadviseur laten doen. Het is praktisch om een adviseur om bijstand te vragen. U maakt op die manier handig gebruik van het zakelijke netwerk en de connecties van iemand die dagelijks met vastgoedtransacties en vastgoed ontwikkeling bezig is.

Wanneer zorgvastgoed wordt ontwikkeld met de bedoeling het te verkopen, zijn veel units al voor de oplevering verkocht. Met het geld dat u haalt uit de verkoop, betaalt u de investeringskosten en het geld dat overblijft is uw rendement. Verhuurt u na de ontwikkeling? Huurinkomsten zorgen voor het rendement.

Aan het ontwikkelen van vastgoed zit altijd een risico. Zo is er de kans dat u te maken krijgt met langdurige leegstand in geval van verhuur en bij verkoop is er het risico dat u de vraagprijs niet krijgt geboden en voor minder verkoopt.

Ja. Zolang u voldoet aan de vergunningsplicht en andere wet- en regelgeving die bij de ontwikkeling van zorgvastgoed in de betreffende gemeente van kracht zijn, kunnen zowel particulieren als zakelijke investeerders vastgoed ontwikkelen. Eventueel doet u een beroep om een adviseur, zodat u uw netwerk uitbreidt en bepaalde zaken uit kunt besteden.