Skip to content Skip to footer
Zoekt u naar zorgvastgoed te koop? De pandemie heeft zorgvastgoed getroffen en is voor veel zorginstellingen of eigenaren van zorgvastgoed een reden om de economische voorwaarden van hun lease of hypotheek opnieuw te bekijken. Ondanks de voor de hand liggende uitdagingen is de zorgvastgoedsector veerkrachtig en wordt er gewerkt met langlopende huurovereenkomsten. Uitzonderlijk zijn er minimale wanbetalingen en de bezettingsgraad is stabiel. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen bieden zorgvastgoed te koop aan om te investeren in medische apparatuur, het moderniseren van gebouwen en het bieden van gepersonaliseerde zorg.
Zorgvastgoed te koop

Aantrekkelijk rendement vastgoed te koop

Een positief effect van zorgvastgoed kopen is de wens van zorginstellingen om samen te werken met de eigenaar van het onroerend goed. Specifiek bij nieuwe huurovereenkomsten en het onderhandelen over huurverlenging. Medische zorgverleners vertegenwoordigen enkele van de sterkste en meest gewilde huurders voor een vastgoedeigenaar. Dit zowel financieel als professioneel. Zorgverleners hebben een laag risico in vergelijking met traditionele kantoor- of winkelgebruikers. Als verhuurder onderhandelt u met zorgverleners over de huurvoorwaarden. Vanwege de stabiliteit op lange termijn en het lage wanbetalingspercentage, hebben vastgoedeigenaren de neiging om zorgaanbieders te bevoordelen. Investeren in zorgvastgoed levert een aantrekkelijk rendement op, maar vergeet niet naar de achtergrond van de zorginstelling te kijken. Elke investering heeft een zeker risico.

Vastgoedstrategie zorginstellingen

Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn in de eerste plaats zorgverleners. Ze verlenen 365 dagen per jaar zorg en maken optimaal gebruik van het vastgoed waar ze in gevestigd zijn. Het is niet voor niets dat zorgverleners gewilde huurders zijn. Bezuinigingen in de zorg leiden ertoe dat zorginstellingen meer aandacht besteden aan de vastgoedstrategie. Hieruit blijkt dat niet alle middelen efficiënt zijn ingezet en dat er soms sprake is van een ondermaatse structuur. In de nasleep en voortdurende opleving van de coronaviruspandemie worden ziekenhuizen en zorgstelsels geprikkeld om de inzet van middelen te verbeteren. Daarnaast heeft de mogelijkheid van langdurige veranderingen in de zorg en de inzet van verplegend personeel impact op de werking van een zorgverlener. Het verkopen van vastgoed aan een investeerder, stelt een instelling in staat veranderingen door te voeren en de werkwijze te optimaliseren.

Blik vanuit de vastgoedsector naar de zorgsector

Investeerders, projectontwikkelaars, beleggers en vastgoedbeheerders richten zich op zorgvastgoedportefeuilles. De rendementen zijn doorgaans stabiel en de waardevermeerdering van het pand is in lijn met de verwachting. Waarom zijn zorginstellingen interessant vanuit de ogen van investeerders? Ziekenhuizen en andere zorgverleners zijn kredietwaardige huurders met specifieke locatievereisten en lange termijn overeenkomsten. Zorgvastgoed wordt gezien als een wenselijk investeringsalternatief en is relatief stabiel in vergelijking met winkel-, kantoor- en/of horecapanden. Hierdoor heeft de zorgsector de laatste jaren veel interesse gehad vanuit de vastgoedsector.

Doelstelling zorgvastgoed kopen

Zorgvastgoed kopen is een ding. Om effectief te zijn en een goed rendement op een investering te behalen moet het pand aansluiten bij de kernfuncties van een zorginstelling. Zorgvastgoed moet een instelling in staat stellen het marktaandeel te vergroten. Dit kan door onder andere het verbeteren van de toegang. Dat betekent dat ziekenhuizen nauwer samenwerken met woonzorglocaties, zodat patiënten en familieleden elkaar ontmoeten zonder dat daar lange reistijden tegenover staan. Het gebruik van activa moet geoptimaliseerd worden door een efficiënte inzet van diensten naar goedkopere zorglocaties te faciliteren. Zo kan een zorgverlener ervoor kiezen om verspreid over de regio poliklinieken in te richten, waarbij het streekziekenhuis als centraal uitgangspunt dient.

Kleinschalig, gespecialiseerd zorgvastgoed kopen

Door zorg en krachten te bundelen ontstaat de behoefte aan kleinschalige projecten. Hier komen specialisten en therapeuten samen die binnen een vakgebied een volledig behandeltraject aan patiënten bieden. Begeleiding van het persoonlijk behandeltraject spreekt mensen aan en het motiveert beter dan in een onpersoonlijke omgeving dagelijks met andere begeleiders of therapeuten te moeten werken. Beleggers die in deze vorm van zorgvastgoed investeren zijn zeker van betrouwbare huurders. Ook kleinschalige zorginstellingen kiezen in de regel voor langlopende huurovereenkomsten.

Passend zorgvastgoed kopen

Wanneer u als belegger of investeerder zoekt naar zorgvastgoed om uw vastgoedportefeuille uit te breiden, zoekt u binnen uw netwerk of in online advertenties naar vastgoed dat te koop staat. Niet elke zorginstelling die vastgoed bezit en dat te koop aanbiedt, kiest voor openbare verkoop. De kans is groot dat het off market zorgvastgoed aanbod groter is dan het publiekelijke aanbod. Om off market vastgoed te vinden, stelt u de vraag aan zakelijke relaties. Samenwerken met een vastgoedadviseur is een andere mogelijkheid. Vastgoedadviseurs beschikken over kennis van de markt en weten vaak als eerste welke zorginstellingen vastgoed aan investeerders aanbieden.

Waar moet zorgvastgoed aan voldoen?

In samenwerking met een vastgoedadviseur zoekt u op efficiënte manier naar investeringsmogelijkheden. Vooraf bespreekt u met de adviseur waar het vastgoed aan moet voldoen en/of u een pand in verhuurde staat zoekt. Voordelen daarvan, een pand met huurder, is dat u na de investering direct inkomsten heeft uit de verhuur. Uiteraard doet u due diligence onderzoek naar de huurder, wellicht de eigenaar van het pand dat u wilt kopen. Het achtergrond onderzoek geeft u inzicht in de solvabiliteit van een eventuele huurder. Niet alleen de financiële kant van het pand is interessant, dat geldt ook voor de bouwkundige staat en de eventuele renovaties en verbouwingen die eraan zitten te komen. Zorginstellingen denken met vastgoedeigenaren mee over eventuele verbeteringen en de manier waarop het onderhoud wordt uitgevoerd.

Succesvol zorgvastgoed kopen

Zorgvastgoed kopen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Let op de risico’s die deze vorm van vastgoed heeft. Als eigenaar krijgt u te maken met huurders. Het merendeel van de zorgverleners zijn gewilde en solvabele huurders. Laat de huurovereenkomst door een jurist nakijken en let op de clausules die betrekking hebben over het beëindigen van de overeenkomst en wat de mogelijkheden zijn, mocht de huurder onverhoopt niet aan de financiële verplichting voldoen. Zoekt u informatie over het actuele off market aanbod van zorgvastgoed? Maak een afspraak met de vastgoedadviseurs van Investment Builders. Binnen onze onderneming is meer dan 50 jaar ervaring op de vastgoedmarkt aanwezig. Onze adviseurs zijn bekend in de zorgsector en kijken samen met u naar een rendabele investering. Meer weten? Stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl of vul het contactformulier in. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Zorgvastgoed te koop – FAQ

Zorgvastgoed kan op verschillende manieren verkocht worden. In veel gevallen vindt de transactie stil en buiten de markt plaats. Rondvragen binnen uw netwerk of advies vragen aan een vastgoedadviseur laat zien welke mogelijkheden beschikbaar zijn.

Ja, het gebeurt regelmatig dat zorginstellingen buiten de markt naar een koper zoeker. Dikwijls wil een instelling een pand verkopen, maar niet verhuizen. Het geld van de verkoop is bedoeld om uit te breiden, verbeteringen aan te brengen of in nieuwe apparatuur te investeren. Tegelijk met de verkoop wordt een huurovereenkomst voor lange termijn ondertekent.

Zorgvastgoed dat door een instelling verkocht wordt met het idee om het pand te huren, leveren voor een koper of investeerder directe huurinkomsten op. Juist omdat de zorgverlener in het pand actief blijft, is dit voor investeerders lucratief en een met deze strategie kan een aardig rendement bereikt worden.

De risico’s van het aankopen van zorgvastgoed zijn zaken als de locatie, staat van onderhoud en de bereikbaarheid. Zowel de reguliere als specifieke zorg heeft behoefte aan goede bereikbaarheid en een pand dat up-to-date is, zonder dat er sprake is van groot achterstallig onderhoud. Als u een pand koopt, moet u rekening houden met de verantwoordelijkheid en onderhoudskosten die daarbij komen kijken. Langdurige leegstand is iets wat u wilt vermijden. Leegstand betekent achteruitgang van een pand.

Ja, deze behoefte neemt bovendien toe. Het gebrek aan goede en specifieke locaties voor bijvoorbeeld zorgbehoeftige jongeren of ouderen is nijpend. Doe onderzoek naar de omgeving die u op het oog heeft en zie wat de mogelijkheden zijn om zorg en wonen met elkaar te combineren.

Ja, dat is mogelijk. Van tevoren spreekt u met de adviseur over de voorwaarden en aankoopprijs die u in gedachten heeft. De adviseur kan namens u inzage vragen in de vastgoedpresentatie en eventueel beschikbare documentatie over taxatie en waardering. Het voordeel van samenwerken met een adviseur is dat u niet direct antwoord hoeft te geven, maar dat er tijd is om over een tegenbod na te denken.

Ja. Vastgoedbeheer, ook van zorgvastgoed, kan uitbesteed worden aan een vastgoedbeheerder. Wanneer u investeert in zorgvastgoed en het tegelijk verhuurt, treedt de vastgoedbeheerder namens u op. U heeft geen omkijken naar onder andere huur gerelateerde zaken. Ook het dagelijks en periodiek onderhoudt kan door de beheerder geregeld en georganiseerd worden.

Van bestaand verhuurd zorgvastgoed heeft u de zekerheid dat er een huurder is, terwijl u dat bij nieuwbouw nog maar af moet wachten. Bestaand verhuurd vastgoed geeft u bovendien directe inkomsten uit de huurgelden. Het duurt enige tijd voordat een nieuwbouwproject wordt opgeleverd.