Skip to content Skip to footer

Is bouwgrond verkopen aan projectontwikkelaar interessant? Met de steeds toenemende vraag naar onroerend goed, overwegen landeigenaren om bouwgrond te verkopen aan projectontwikkelaars. Om de bouwgrond zo aantrekkelijk mogelijk te laten lijken, is het nodig om te begrijpen hoe ontwikkelaars denken. Een ontwikkelaar berekent de grondwaarde door de waarde van het afgeronde project te schatten. Trek daar de winstmarge en geschatte kosten van af en er blijft een resterend bedrag over. Dit is het maximale bedrag dat bouwgrond verkopen aan projectontwikkelaar kan opleveren. Door zekerheid te bieden, neemt het risico af en verlaagt de ontwikkelaar de winstmarge, waardoor de waarde van de bouwgrond stijgt. Om zekerheid te bieden, moet u informatie verzamelen over het bouwterrein.

Bouwgrond verkopen aan projectontwikkelaar

Juridische details bouwgrond verkopen aan projectontwikkelaar

Begin met het verzamelen van achtergrondinformatie. Denk hierbij aan de eigendomsakte en een kadastrale kaart. Hierop staan onder andere de afmetingen van de grond vermeld. Als u deze nog niet heeft, zijn de documenten eenvoudig tegen een kleine vergoeding bij het Kadaster op te vragen. De eigendomsakte laat een ontwikkelaar zien welke beperkingen voor gebruik van toepassing zijn, wat de oppervlakte is en wie er gebruik mag maken van de kavel. Zo is er misschien sprake van erfdienstbaarheden die van invloed zijn op de bouwgrond. Ditzelfde geldt voor andere grond die u misschien in eigendom heeft en grenst aan het perceel dat u verkoopt. Let op de toegangsrechten en andere voorzieningen. Om een projectontwikkelaar te helpen beslissen of en hoe de bouwgrond ontwikkelt wordt, is kennis van bestaande beperkingen nodig. Verzamel daarom details en informatie over zaken als toegankelijkheid, verkeersinfrastructuur, bestaande afwateringssystemen, leidingen en kabelnetwerken.

Inzicht bestemmingsplan

Een projectontwikkelaar maakt normaal gezien een eigen inschatting op de kans van het verkrijgen van een omgevingsvergunning. U helpt daarbij door inzicht te geven in het bestemmingsplan. Misschien heeft u met de gemeente gecorrespondeerd als onderdeel van de toekomstplannen die de overheid heeft en/of heeft u een omgevingsvergunning gekregen. Hoewel het aanvragen van een omgevingsvergunning tijd in beslag neemt en gemiddeld 2% tot 3% van de bouwkosten kost, voegt de vergunning aanzienlijke waarde toe aan de bouwgrond. Zonder omgevingsvergunning schat een ontwikkelaar in waarvoor ze naar verwachting toestemming krijgen. Het risico van een afwijzing weegt door in de prijs die u geboden krijgt voor de grond zonder vergunning.

Risico geen omgevingsvergunning

Opvallend is dat projectontwikkelaars soms geen vaste prijs overeenkomen. In plaats daarvan krijgt u het aanbod om de prijs te beoordelen zodra de omgevingsvergunning is verleend. Het bod is lager dan de marktwaarde, omdat de kosten voor het aanvragen van de vergunning zijn meegerekend. In dat geval is een overeenkomst en bent u verplicht de bouwgrond aan de ontwikkelaar te verkopen als er een prijs is overeengekomen. Laat uzelf vooraf adviseren over deze mogelijkheid, die in uw nadeel uit kan vallen en misschien niet is wat u voor ogen heeft.

Verkopen met omgevingsvergunning

Als er al een omgevingsvergunning is, weet de ontwikkelaar wat hij precies kan en mag bouwen. Het is mogelijk om snel met de ontwikkeling te beginnen. Verhoogde zekerheid en snelheid van levering zijn zaken waar ontwikkelaars een meerwaarde voor betalen. Projectontwikkelaars bieden zoveel mogelijk, een schril contrast met de situatie waarin u verkoopt zonder bouwvergunning.

Ontwikkelkosten

Bouwkosten variëren om een hele reeks redenen van bouwsite tot bouwsite. Het hebben van een omgevingsvergunning biedt enige zekerheid over de kosten, aangezien zaken zoals de materialen die gebruikt moeten worden bekend zijn. Daarnaast is het handig om bepaalde technische kosten vast te stellen. Ook voor locaties waar niet eerder ontwikkeling heeft plaatsgevonden, verschilt de aard van de kosten enorm. Het is niet verkeerd om voor de verkoop terrein- en bodemonderzoek te laten doen. Belangrijk is ook om te weten hoe de afwatering gaat en hoe de niveaus van de grond zijn. Een ontwikkelaar bepaald zo of er herinrichting nodig is. Het doen van deze werkzaamheden brengt kosten met zich, maar u verhoogt zo wel de uiteindelijke verkoopprijs van de grond.

Informatie verzamelen en weergeven

Het verstrekken van informatie is belangrijk. Geef een projectontwikkelaar de juiste informatie over de bouwgrond. Dit kan het verschil maken tussen verkopen met een aardige meerwaarde of verkopen onder de vraagprijs. U kunt deze werkzaamheden zelf doen en/of gespecialiseerde bedrijven aanstellen die de onderzoeken doen. In veel gevallen verdienen de kosten die u hieraan besteed, zich later terug, omdat de bouwgrond in waarde stijgt. Soms gaat een projectontwikkelaar ervan uit dat een verkoper deze werkzaamheden of onderzoeken niet doen, waardoor de grond zo goedkoop mogelijk verkocht wordt. Door onze jarenlange ervaring, raden we u aan om zelf de nodige documenten en gegevens te verzamelen. Investment Builders helpt u bij het omgaan met de complexiteit van bouwgrond verkopen aan een projectontwikkelaar.

Advies vertaalt in meerwaarde

Binnen Investment Builders is ruim 50 jaar ervaring op, in en met de vastgoedmarkt aanwezig. Onze specialisten geven advies en ondersteunen u bij het aanvragen van een omgevingsvergunning en het samenstellen van een informatiebrochure. Het in beeld brengen van de bouwgrond is een van de belangrijkste zaken bij het succesvol verkopen de grond. We laten u zien hoe projectontwikkelaars bouwgrond voorbereiden op bebouwing en wat u onderneemt om de beste prijs voor de grond te krijgen. Krijgt u een bod? Wilt u onderhandelen over verkoopvoorwaarden? Investment Builders levert maatwerk. Dienstverlening op maat, waarbij u zelf aangeeft bij welke fasen van de verkoop we betrokken zijn.

Vragen over onderhandelen met projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars zijn doorgewinterde specialisten. Ze zijn op de hoogte van de actuele grondprijzen en weten bouwgrond op waarde in te schatten, waarbij ze altijd zullen onderhandelen over de prijs die zelf in gedachten hebben. Voldoet een kavel aan bepaalde eisen of voorwaarden? Dan leidt dat tot een bod dat dichter bij de vraagprijs ligt dan misschien gedacht. Bent u benieuwd welke voorbereidingen nodig zijn om bouwgrond voor een goede prijs aan een ontwikkelaar te verkopen? Neem gerust contact met ons op en maak een afspraak voor een adviesgesprek. Investment Builders is zowel telefonisch als via WhatsApp bereikbaar op +31 6 30600868, of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl.